• SCZEPIENIE DZIECI od 5 roku życia

     • W załączeniu list Ministra MEiN w sprawieszczepień dzieci od 5 roku życia

       

       

        MINISTER ZDROWIA                                                                            MINISTER EDUKACJI i NAUKI             

       

      Warszawa, 1 grudnia 2021 r.

       

       

       

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

       

      w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat.

      Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

      Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala.

      W badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane. Była to gorączka w wysokości 39,7℃. Poza tym – podobnie jak w przypadku innych szczepień – pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc.

      Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.  

      Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w mediach społecznościowych tych instytucji, na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

       

       

                  Z wyrazami szacunku

       

       

      Przemysław Czarnek

      MINISTER EDUKACJI I NAUKI

       

      Adam Niedzielski

      MINISTER ZDROWIA

       

     • PILNE

     • Zarządzam nauczanie zdalne na odległość dla klas VI , IV i VIIIB do dnia 25.11.2021r i dla klasy VIIB do dnia 26.11.2021r

       

     • Konkurs ,,TANIEC POŁAMANIEC"

     • Organizatorem konkursu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom. Celem konkursu jest propagowanie tańca wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności tanecznych. Integracja klasy środowiska w okresie ,,pocovidowym". Przygotowaniem dzieci zjęły się Panie  Karolina Łaczkowska-Glonek i Agnieszka Gawrońska. Uczestnicy konkursu to uczniowie klas VIIa i VIIb. Dziękujemy uczestnikom i nauczycielom za zaangażowanie i mile spędzony czas w czasie przygotowania. Aby obejrzeć film należy kliknąć w niebieski link pod tekstem lub zaznaczyc cały adres i wkleić w przeglądarkę

      .

      https://zsboniewo-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/zluczak_zsboniewo_onmicrosoft_com/EaZ-f0qziiVAuU7VNVmO1agByPECFxlR2V9fp86jFWej8A?e=y4g5OY

     • V Bieg Pamięci

     •  

      Organizatorem biegów dla dzieci i młodzieży jest: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo.

      Bieg odbędzie się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej

      Termin, miejsce, dystans.

      1. Biegi odbędą się 11 września 2021 r. w Boniewie, ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo

      2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację oraz zgodę rodzica na udział w V Biegu Pamięci w Boniewie (załącznik 1)

      3. Biuro zawodów dla dzieci – czynne od godz. 7:40 do 8:10 (pobieranie numerów startowych)

      4. Rozpoczęcie planowanego biegu jest wyznaczone na godz. 8:30, bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

      5. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników. Dystans biegów w kategoriach jest orientacyjny.

      6. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach:

      • klasy 0 – 1 (dziewczęta i chłopcy) – dystans do 300 m

      • klasy 2 – 3 (dziewczęta i chłopcy) – dystans do 500 m

      • klasy 4 – 5 (dziewczęta i chłopcy) – dystans do 600 m

      • klasy 6 – 8 (dziewczęta) - dystans 1000 m (chłopcy) - dystans 1200 m

      7. Dekoracja na mecie.

      8. Wręczenie pucharów w poszczególnych kategoriach godzina 10:0

     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/22

     • Informacja

      1. W dniu 01.09.2021r rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/22
      2. W dniu 02.09.2021 rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu (3-4 latki i pięciolatki) i oddziałach przedszkolnych (sześciolatki) o godz. 9,00. Na spotkanie przychodzą jeden uczeń i jeden rodzic. Spotkanie na hali sportowej.

      W rozpoczęcie roku szkolnego obowiązuje strój galowy ( Statut Szkolny § 127 dostępny na stronie www. zsboniewo.pl).

       

      Harmonogram dla uczniów klas I – VIII

       

      1. Msza św. w kościele parafialnym w Boniewie o godz. 8,00
      2. Godz. 9,00 spotkanie wszystkich uczniów klas I- VIII na hali sportowej ( w klasach pierwszych jeden uczeń i jeden rodzic, pozostali rodzice jeśli będą oczekują na zewnątrz)
      3. Około godz. 10,00 spotkania z wychowawcami w klasach do godz. 12,00 –   W klasach I -III uczniów będzie można odbierać wcześniej jeśli nibędą odjeżdzać autobusami ( np około godz 11,00). Proszę zabrać coś na podręczniki.
      4. Około godz. 11,15 delegacje klas III – VIII przejdą na cmentarz celem uczczenia wybuchu II wojny światowej. Bardzo proszę aby uczniowie wymienionych klas zaopatrzyli się w kwiatki z własnego ogrodu o ile to możliwe i ewentualnie znicz lub wkład do znicza.
      5. Odjazdy zgodnie z rozkładem od godz. 12,30

      Dojazdy dla uczniów zostały ustalone rozkładem przyjazdu i odjazdu z przewoźnikiem, które znajdują się na przystankach (w załączeniu rozkłady).

      Informuję , iż w tym roku szkolnym autokary będą kursować ściśle wg rozkładów i nie podwiozą uczniów pod kościół na mszę, trzeba to zrobić we własnym zakresie( rodzic z uczniem) lub starsi uczniowie samodzielnie.

     • SZCZEPIENIA DZIECI Covid -19

     • MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

      DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI

      WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

      Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek

       

      Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

       

      Organizacja szczepień

      Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień, zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień (w zależności od możliwości lokalowo-organizacyjnych szkoły).

       

      W materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

       

      Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły.

       

      Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

      Ważnym elementem materiałów przygotowanych przez MEiN są rekomendacje dotyczące obecności rodzica podczas szczepienia dzieci. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.

       

      List Ministra Zdrowia na temat szczepień uczniów w wieku 12-15 lat

      Wraz z materiałami informacyjnymi do szkół został przesłany list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

       

      Minister Zdrowia zaznaczył, że szczepionki zostały dopuszczone do stosowania po przejściu odpowiedniej procedury potwierdzającej ich bezpieczeństwo i skuteczność. Wskazał, które szczepionki mogą być podawane dzieciom od 12. roku życia, a także przywołał dane związane z badaniami klinicznymi w tej grupie wiekowej. Podkreślił, że działania niepożądane wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych, jakie pojawiają się u osób po 18. roku życia i starszych. Zazwyczaj mają one łagodny charakter i obejmują: ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączkę, zmęczenie, ból głowy, mięśni i stawów.

       

      Ministerstwo Edukacji i Nauki
      Departament Informacji i Promocji

       

      Data: ……………………

       

      Miejscowość: …………….

       

       

      Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego

       

      Ja, …………………………………………………………..………. (imię i nazwisko),

      posiadający/a pełnię praw rodzicielskich / będąc opiekunem prawnym / sprawując pieczę zastępczą*, wyrażam chęć zaszczepienia dziecka:

      ……………………………………………….………………….... (imię i nazwisko dziecka),
      ucznia / wychowanka* klasy …... szkoły / placówki* ………………….………….……………..

      podczas akcji szczepień uczniów od 12 do 18 roku życia zorganizowanej
      we wrześniu 2021 r. na terenie szkoły/placówki* albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

      Dodatkowo, zgłaszam ….. (liczba) członka/ów rodziny ………………… (stopień pokrewieństwa) chętnego/ych do zaszczepienia podczas ww. akcji.

       

      Podpis rodzica dziecka:

       

       

      ……………………………..

      * niepotrzebne skreślić

       

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       

      Data: ……………………

       

      Miejscowość: …………….

       

       

      Deklaracja pracownika

       

      Ja, ………………………………………………………….……………. (imię i nazwisko), wyrażam chęć zaszczepienia się podczas akcji szczepień uczniów od 12 do 18 roku życia prowadzonej przez szkołę we wrześniu 2021 r., zorganizowanej na terenie szkoły/placówki albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

       

      Podpis pracownika:

       

       

      ……………………………..

       

       

       

      Deklaracje i wywiady do szcepień będzie można pobrać w szkole po zgłoszeniu wychowawcy klasy

     • Adaptacja dzieci przedszkolnych

     • Informacja

      Od dnia 19.08.2021r. zapraszam dzieci nowo zapisane do przedszkola (3,4 i 5 latki) w celu adaptacji ( nie są to zajęcia stacjonarne).

      Przedszkole będzie czynne w godzinach od 9,00 do 12,00 w dniach od 19.08.2021 do dnia 31.08.2021 oprócz dnia 30.08.2021 ze względu na radę pedagogiczną.

      Ilość dzieci w grupie nie może przekraczać 15, proszę dzień wcześniej zgłosić pobyt dziecka pod nr telefonu 513083977 lub po pierwszym pobycie bezpośrednio u wychowawcy.

      Dziecko należy zaopatrzyć w coś do jedzenia i picia ( soczek, drugie śniadanie).

      Dziecko przyprowadzacie Państwo bez objawów chorobowych.

      Zgodnie z reżimem sanitarnym dziecku nie wolno przynosić swoich zabawek (maskotek itp.) do przedszkola.

      Rodzic dziecka jest zobowiązany dostosować się do procedury bezpieczeństwa obowiązującej w szkole (strona www szkoły).

      Zostawiając dziecko rodzic musi być w ścisłym kontakcie telefonicznym z wychowawcą ( najlepiej zostawić nr dostępnego w każdej chwili telefonu).

      Dyrektor szkoły

      Zbigniew Łuczak

     • Prośba Gminy Boniewo o umieszczenie poniższej informacji

     • Trwa Narodowy Spis Powszechny. Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi realizują wywiady bezpośrednie w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

      Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

      Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

      Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

      Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.

      https://spis.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/

      https://spis.gov.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/

     • Wyniki egzaminu ósmoklasisty

     • W dniu 09.07.2021r. będą wydawane wyniki egzaminu ósmoklasisty od godz. 8,30 do godz 14,00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Boniewie. Pozdrawiam - dyrektor

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21

     • Rok szkolny 2020/21 nie należał do najłatwiejszych ze względu na stan pandemii, nie przeszkodziło nam to, aby zdobywać wiedzę. Braliśmy udział w różnego rodzaju konkursach, akcjach i wycieczkach.

      W uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/21 uczestniczyli: Pan Wójt Marek Klimkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włocławskiego Anna Kozłowska Ks. Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Boniewie Józef Miłek , Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Waliszewska uczniowie rodzice i nauczyciele czynni i emeryci.

      Klasa VIII bawiła się na ostatnim swoim balu rozpoczynając go POLONEZEM

       

      Zakończenie roku szkolnego tym razem podzielone było na dwie uroczystości: dla klas 1–3 oraz dla klas 4–8. Każda z grup została powitana przez Pana Dyrektora.

      Uczniowie klas III, kończąc I etap edukacyjny otrzymali od Rady Rodziców książkowe upominki. Swoich wychowanków pożegnała pani Liliana Świeciak -klasa 3.

      Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przez klasy 4–8 nastąpił ceremoniał przekazania opieki nad Sztandarem Szkoły.

      Klasie ósmej wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły. Swoich wychowanków pożegnała pani: Agnieszka Kakaryga.

      Rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa  z wyróżnieniem, wręczono listy gratulacyjne.

      Uczniowie klas ósmych natomiast podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za prowadzenie ich i wszelakiego rodzaju pomoc w trakcie dwóch pierwszych etapów edukacji.

      Tradycją naszej szkoły zapoczątkowaną przez Pana Jana Wypijewskiego jest wręczenie uczniom klas VIII statuetek Primusa - Julia Kowalewska, secundusa  - Hubert Sochacki i tercusa  - Kamil Glonek za uzyskanie najlepszych wyników w nauce oraz napisanych egzaminów ósmoklasisty

      Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem rozdano na forum a pozostałe świadectwa wręczyli wychowawcy w klasach.

       

      Życzę wszystkim uczniom zaproszonym gościom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji oraz rodzicom wspaniałych i radosnych wakacji.

       

     • Zakończenie roku szkolnego 2020/21

     • Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/21 w  dniu 25 czerwca 2021r.

      1. Msza św. w Kościele parafialnym w Boniewie godz. 8,00

      2. Zakończenie roku szkoln. klasy I - III godz 9,00

      3. Zakończenie roku szkoln. klasy IV -VIII około godz 9,30

      Autokary rano jak w każdy inny dzień a powrotne godz 12,00 i 12,30

      PROPOZYCJA TREŚCI HYMNU

      Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie

      I. Tam, gzie złocisty rośnie łan,

      Gdzie kujawiaka słychać pieśń,

      Tam, gdzie sosnowy szumi las,

      Jest twoje serce, twój cel!

      Ref: Boniewo – tam twoja szkoła

      Boniewo – uczeń zawoła

      Boniewo – każdy dziś wyzna

      Boniewo – to mała ojczyzna!

      II. Sztandar nas wszystkich jednoczy,

      Sztandar, tradycja, honor, więź.

      Pod tym sztandarem dziś kroczymy,

      Jemu szacunek i cześć!

      Ref: Boniewo – tam twoja szkoła

      Boniewo – uczeń zawoła

      Boniewo – każdy dziś wyzna

      Boniewo – to mała ojczyzna!

      III. Bohaterowie tej ziemi,

      Obrońcy Kujaw z dawnych lat,

      Dzisiaj wam w darze niesiemy,

      Młodzieńczy zapał i hart!

      Ref: Boniewo – tam twoja szkoła

      Boniewo – uczeń zawoła

      Boniewo – każdy dziś wyzna

      Boniewo – to mała ojczyzna!

      Autorka Pani Elżbieta Pruczkowska

      Bardzo proszę o nadsyłanie ewentualnych uwag na adres  sp.boniewo@interia.pl

      O prezentacji poinformujemy w najbliższym czasie. Pozdrawiam - dyrektor

     • Dzień dziecka

     • Dzień dziecka obchodzimy co roku 1 czerwca, który został ustanowiony 1954r przez ONZ dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka. Z okazji DNIA DZIECKA kochani uczniowie życzę Wam - radości, pogody ducha, wiary we własne możliwości, uśmiechu na codzień i aby dzieciństwo trwało jak najdłużej. Wszystkiego naj, naj, najlepszego życzy dyrektor z nauczycielami, wspólpracownikami szkoły i z rodzicami. 

      Z okazji Dnia Dziecka marszałek Piotr Całbecki, w towarzystwie Waleriany z Baja Pomorskiego, składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim dzieciom . w załaczeniu wideo

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie
   • +48542840125 sekretariat +48508392986 sekretariat +48513083977 dyrektor Zbigniew Łuczak
   • ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo 87-851 Boniewo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych