• O szkole

  • Historia naszej szkoły sięga początków XX wieku.

       Pierwszą szkołę w Boniewie , gm. Pyszkowo  (wówczas Boniewo nie było jeszcze gminą) otworzono w 1916 roku. Była to szkoła  jednoklasowa. Kierownikami placówki byli m.in.: p. Adam Wojnarowski i p. Józef Turski.

    

         W roku 1928 miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w powiecie włocławskim. Powiat włocławski jako jedyny z kraju został wybrany do eksperymentu oświatowego . Pomysłodawcą akcji utworzenia w powiecie wzorcowej sieci szkół siedmioklasowych był Marian Falski , autor najbardziej popularnego polskiego elementarza. Przy pomocy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, którego Falski był pracownikiem przyjęto plan wybudowania w ciągu sześciu lat 43 szkół wraz z domami nauczycielskimi  i budynkami gospodarskimi. 50 % całej inwestycji miał sfinansować Skarb Państwa .

   Budowę szkoły zaplanowano też w Boniewie. W 1929 roku rozbudowano Szkołę Powszechną I-ego stopnia , która teraz liczyła siedem oddziałów. W budynku szkolnym mieściło się osiem sal lekcyjnych, kancelaria kierownika szkoły i pokój nauczycielski. W 1934 roku kierownictwo nad placówką objął p. Stanisław Adamiec. W grudniu 1934 roku kierownikiem Szkoły Powszechnej III-ego stopnia w Boniewie został polonista Władysław Winiecki. W szkole prowadzono harcerstwo, zajęcia gospodarskie dla dziewcząt (szycie , gotowanie), sklepik szkolny, odbywały się też amatorskie przedstawienia. W szkole pracowały wówczas Panie:  Zofia Szwarcówna,            Aleksandra  Majdewiczówna,  Maria Winiecka,  Lidia Szradowa (Schrade, późniejsza Stolarska),  Franciszka Konarzewska (późniejsza  Lipowa), I. Dudierowa.

        Państwo Winieccy pracowali do października 1939 roku.  Dzięki swojej postawie kierownik Winiecki wychował pokolenie młodzieży o wybitnym poczuciu patriotyzmu, które  podczas okupacji i wczasach PRL-u zdało z niego egzamin .

   Wybuch II Wojny Światowej zmusił szkołę do zaprzestania swojej działalności edukacyjnej , a kierownik szkoły podzielili los wielu polskich nauczycieli. Te wydarzenia upamiętnia tablica  na budynku szkoły, a dowiedzieliśmy się o nich ze wspomnień nauczycielki , Pani Majdewicz:


   "Wspominam ten pamiętny dzień, 27 października 1939 roku, kiedy okupacyjne niemieckie władze zorganizowały konferencje dla nauczycieli powiatu włocławskiego. Niespokojni, rano spotkaliśmy się na stacji w Boniewie. We Włocławku, w dużej sali szkolnej przy ulicy Słowackiego oczekiwaliśmy na zebranie. Zjawił się inspektor niemiecki i tłumacz. Byliśmy tak naiwni, sądziliśmy, że pozwolą nam pracować w szkolnictwie. W pewnym momencie weszło gestapo, wezwano mężczyzn, by wylegitymowali się, kobiety pozostawiono w spokoju. Potem kolegom kazano ustawić się w czwórki przed szkołą, zaprowadzono do więzienia. To był czwartek. W sobotę wywieziono nauczycieli z Włocławka. Od końca grudnia 1939 roku już nic nie było wiadomo o ich losach"

         Działania wojenne wyrządziły ogromne straty w szkolnictwie. Niektóre szkoły zostały zniszczone, inne wymagały generalnych remontów. Zniszczeniu uległo wyposażenie, brakowało podręczników, przyborów szkolnych, kredy. Klasy były przepełnione, razem uczyły się różne roczniki dzieci, ale przede wszystkim brakowało wykształconej kadry nauczycielskiej. Jednak systematyczny rozwój sprawił, że w roku 1953 w powiecie włocławskim działały 62 szkoły w tym 54 siedmioklasowe m. in. Szkoła Podstawowa w Boniewie, do której uczęszczało 316 uczniów. Kierownikiem szkoły był Stanisław Mikołajczyk. W skład zespołu grona nauczycielskiego wchodziły Panie: Szwarc, Czarnecka, Szychowska, Wąsacz, Zadroga, Kwiecińska,  Majdewicz. W latach 1964-65 wyremontowano budynek Szkoły Podstawowej w Boniewie. Od roku 1957 działała nawet Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W 1952 roku kierownictwo placówki objął Tadeusz Głuszkowski. Pełnił tę funkcję 10 lat. Po wojnie starano się otwierać przedszkola, których organizacją zajęły się instytucje państwowe. Przedszkola nie miały odrębnych budynków, najczęściej organizowane były w wynajętych lokalach lub budynkach szkół podstawowych. W Boniewie przedszkole powołano do życia  latem  1963 roku, aby zapewnić dzieciom opiekę w okresie intensywnych prac polowych. Otwierano przedszkola sezonowe tzw. dziecińce.  Takie przedszkole działało także w Boniewie.

         W 1962 roku kierownikiem szkoły został p. Kazimierz Sobociński, a od 1984 roku funkcję dyrektora pełniła Jego córka, Ewa Maria Grochowina. Pani dyrektor, E. Grochowina , przyjmowała w szeregi społeczności szkolnej uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych z Lubomina i Osiecza Małego ( placówki zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo). Z dniem 1 września 2008 roku do życia naszej szkoły ze swoimi tradycjami dołączyli uczniowie i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Lubominie, a 1 września 2013 roku z Osiecza Małego. Obecnie od 2018 roku, dyrektorem szkoły jest p. Zbigniew Łuczak. Dzisiaj stary budynek Szkoły Podstawowej jest połączony korytarzem z budynkiem wybudowanym na potrzeby stworzenia gimnazjum. Po reformie szkolnictwa i likwidacji gimnazjum jest to Szkoła Podstawowa w Boniewie im. Obrońców Ziemi Kujawskiej. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 12 października 2018 roku.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie
   • +48542840125 sekretariat
    +48508392986 sekretariat
    +48513083977 dyrektor Zbigniew Łuczak
   • ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo
    87-851 Boniewo
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych