• Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/22

     • Informacja

      1. W dniu 01.09.2021r rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/22
      2. W dniu 02.09.2021 rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu (3-4 latki i pięciolatki) i oddziałach przedszkolnych (sześciolatki) o godz. 9,00. Na spotkanie przychodzą jeden uczeń i jeden rodzic. Spotkanie na hali sportowej.

      W rozpoczęcie roku szkolnego obowiązuje strój galowy ( Statut Szkolny § 127 dostępny na stronie www. zsboniewo.pl).

       

      Harmonogram dla uczniów klas I – VIII

       

      1. Msza św. w kościele parafialnym w Boniewie o godz. 8,00
      2. Godz. 9,00 spotkanie wszystkich uczniów klas I- VIII na hali sportowej ( w klasach pierwszych jeden uczeń i jeden rodzic, pozostali rodzice jeśli będą oczekują na zewnątrz)
      3. Około godz. 10,00 spotkania z wychowawcami w klasach do godz. 12,00 –   W klasach I -III uczniów będzie można odbierać wcześniej jeśli nibędą odjeżdzać autobusami ( np około godz 11,00). Proszę zabrać coś na podręczniki.
      4. Około godz. 11,15 delegacje klas III – VIII przejdą na cmentarz celem uczczenia wybuchu II wojny światowej. Bardzo proszę aby uczniowie wymienionych klas zaopatrzyli się w kwiatki z własnego ogrodu o ile to możliwe i ewentualnie znicz lub wkład do znicza.
      5. Odjazdy zgodnie z rozkładem od godz. 12,30

      Dojazdy dla uczniów zostały ustalone rozkładem przyjazdu i odjazdu z przewoźnikiem, które znajdują się na przystankach (w załączeniu rozkłady).

      Informuję , iż w tym roku szkolnym autokary będą kursować ściśle wg rozkładów i nie podwiozą uczniów pod kościół na mszę, trzeba to zrobić we własnym zakresie( rodzic z uczniem) lub starsi uczniowie samodzielnie.

     • SZCZEPIENIA DZIECI Covid -19

     • MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

      DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI

      WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

      Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek

       

      Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

       

      Organizacja szczepień

      Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień, zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień (w zależności od możliwości lokalowo-organizacyjnych szkoły).

       

      W materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

       

      Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły.

       

      Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

      Ważnym elementem materiałów przygotowanych przez MEiN są rekomendacje dotyczące obecności rodzica podczas szczepienia dzieci. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.

       

      List Ministra Zdrowia na temat szczepień uczniów w wieku 12-15 lat

      Wraz z materiałami informacyjnymi do szkół został przesłany list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

       

      Minister Zdrowia zaznaczył, że szczepionki zostały dopuszczone do stosowania po przejściu odpowiedniej procedury potwierdzającej ich bezpieczeństwo i skuteczność. Wskazał, które szczepionki mogą być podawane dzieciom od 12. roku życia, a także przywołał dane związane z badaniami klinicznymi w tej grupie wiekowej. Podkreślił, że działania niepożądane wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych, jakie pojawiają się u osób po 18. roku życia i starszych. Zazwyczaj mają one łagodny charakter i obejmują: ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączkę, zmęczenie, ból głowy, mięśni i stawów.

       

      Ministerstwo Edukacji i Nauki
      Departament Informacji i Promocji

       

      Data: ……………………

       

      Miejscowość: …………….

       

       

      Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego

       

      Ja, …………………………………………………………..………. (imię i nazwisko),

      posiadający/a pełnię praw rodzicielskich / będąc opiekunem prawnym / sprawując pieczę zastępczą*, wyrażam chęć zaszczepienia dziecka:

      ……………………………………………….………………….... (imię i nazwisko dziecka),
      ucznia / wychowanka* klasy …... szkoły / placówki* ………………….………….……………..

      podczas akcji szczepień uczniów od 12 do 18 roku życia zorganizowanej
      we wrześniu 2021 r. na terenie szkoły/placówki* albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

      Dodatkowo, zgłaszam ….. (liczba) członka/ów rodziny ………………… (stopień pokrewieństwa) chętnego/ych do zaszczepienia podczas ww. akcji.

       

      Podpis rodzica dziecka:

       

       

      ……………………………..

      * niepotrzebne skreślić

       

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       

      Data: ……………………

       

      Miejscowość: …………….

       

       

      Deklaracja pracownika

       

      Ja, ………………………………………………………….……………. (imię i nazwisko), wyrażam chęć zaszczepienia się podczas akcji szczepień uczniów od 12 do 18 roku życia prowadzonej przez szkołę we wrześniu 2021 r., zorganizowanej na terenie szkoły/placówki albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

       

      Podpis pracownika:

       

       

      ……………………………..

       

       

       

      Deklaracje i wywiady do szcepień będzie można pobrać w szkole po zgłoszeniu wychowawcy klasy

     • Adaptacja dzieci przedszkolnych

     • Informacja

      Od dnia 19.08.2021r. zapraszam dzieci nowo zapisane do przedszkola (3,4 i 5 latki) w celu adaptacji ( nie są to zajęcia stacjonarne).

      Przedszkole będzie czynne w godzinach od 9,00 do 12,00 w dniach od 19.08.2021 do dnia 31.08.2021 oprócz dnia 30.08.2021 ze względu na radę pedagogiczną.

      Ilość dzieci w grupie nie może przekraczać 15, proszę dzień wcześniej zgłosić pobyt dziecka pod nr telefonu 513083977 lub po pierwszym pobycie bezpośrednio u wychowawcy.

      Dziecko należy zaopatrzyć w coś do jedzenia i picia ( soczek, drugie śniadanie).

      Dziecko przyprowadzacie Państwo bez objawów chorobowych.

      Zgodnie z reżimem sanitarnym dziecku nie wolno przynosić swoich zabawek (maskotek itp.) do przedszkola.

      Rodzic dziecka jest zobowiązany dostosować się do procedury bezpieczeństwa obowiązującej w szkole (strona www szkoły).

      Zostawiając dziecko rodzic musi być w ścisłym kontakcie telefonicznym z wychowawcą ( najlepiej zostawić nr dostępnego w każdej chwili telefonu).

      Dyrektor szkoły

      Zbigniew Łuczak

     • Prośba Gminy Boniewo o umieszczenie poniższej informacji

     • Trwa Narodowy Spis Powszechny. Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi realizują wywiady bezpośrednie w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

      Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

      Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

      Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

      Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.

      https://spis.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/

      https://spis.gov.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie
    • +48542840125 sekretariat +48508392986 sekretariat +48513083977 dyrektor Zbigniew Łuczak
    • ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo 87-851 Boniewo Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych